Technical Program Committees

 • Guangwei Bai, Nanjing Tech University, China
 • Han-Chieh Chao, National Illan University, Taiwan
 • Kuo-Ming Chao, Coventry University, UK
 • WenGuang Chen, Tsinghua University, China
 • Yixin Chen, Washington University in St Louis, USA
 • Xiaoliang Fan, Lanzhou University, China
 • Xiang Fei, Coventry University, UK
 • Xinwen Fu, University of Massachusetts Lowell, USA
 • Songtao Guo, Southwest University, China
 • Jieyue He, Southeast University, China
 • Hao Hu, Nanjing University, China
 • Byeungwoo Jeon, Sungkyunkwan University, Korea
 • Hai Jiang, Arkansas State University, USA
 • Qun Jin, Waseda University, Japan
 • Joneg-Uk Kim, Sangmyung University, Korea
 • Chinfeng Lai, National Chung Cheng University, Taiwan
 • Sungyoung Lee, Kyunghee University, Korea
 • Fangming Liu, Huangzhong University of Science and Technology, China
 • Jin Liu, Wuhan University, China
 • Jin Liu, Shanghai Maritime University, China
 • Xiao Liu, East China Normal University, China
 • Shuai Ma, Beihang University, China
 • Thomas Rauber, University of Bayreuth, Germany
 • Jian Shen, Nanjing University of Information Science and Technology, China
 • Jun Shen, University of Wollongong, Australia
 • Aibo Song, Southeast University, China
 • Peter Strazdins, Australian National University, Australia
 • Domenico Talia, Università della Calabria, Italy
 • Fei Teng, Southwest Jiaotong University, China
 • Genoveva Vargas, Grenoble INP, France
 • Jin Wang, Yangzhou University, China
 • Di Wu, Sun Yat-sen University, China
 • Zhiang Wu, Nanjing University of Finance and Economics, China
 • Feng Xia, Dalian University of Technology, China
 • Fu Xiao, Nanjing University of Posts and Telecommunications, China
 • Darren Xu, Transaction Network Services, USA
 • Jianming Yong, University of Southern Queensland, Australia
 • Shui Yu, Deakin University, Australia
 • Gaofeng Zhang, Swinburne University of Technology, Australia
 • Gongxuan Zhang, Nanjing University of Science and Technology, China
 • Hui Zhang, Nanjing University of Information Science and Technology, China
 • Liang Zhang, Fudan University, China
 • Xuyun Zhang, University of Technology, Sydney, Australia
 • Lei Zhao, Jiangsu Normal University, China
 • Chunhou Zheng, Anhui Unviersity, China
 • Wei Zheng, Xiamen University, China
 • Yuhui Zheng, Sungkyunkwan University, Korea
 • Shijie Zhou, University of Electronic Science and Technology of China, China
 • Haibin Zhu, Nipissing University, Canada